8 липня 2011 року відбулося засідання колегії архіву

8 липня 2011 року відбулося засідання колегії архіву, де підбито підсумки роботи за І півріччя 2011 року. В ході обговорення зазначалось, що в архіві проводиться активна робота з пошуку нових джерел комплектування, а також опрацювання раніш отриманих документів. Зокрема, йдеться про роботу над фондом №27 «Колекція документів громадсько-політичних організацій української діаспори, зібраних фундацією імені Олега Ольжича». На цей час складено список юридичних осіб, який складає 596 організацій, доповнено список фізичних осіб – джерел комплектування НАФ, проте нагальним продовжує залишатися питання надходжень нових документів до фондів ЦДАЗУ.

Крім того, значущою для архіву є робота над довідниками та реєстрами з архівної україніки, представлення архіву в медійному просторі, популяризація фондів архіву. Протягом звітного періоду підготовлено та проведено 4 виставки документів, на яких представлено 150 документів, раніше невідомих широкому загалу.

Одним із пріоритетних завдань протягом звітного періоду було питання забезпечення збереженості та організація зберігання документів НАФ. Так, за цей період прийнято на зберігання 145 описаних справ, створено історичні довідки, проведено каталогізацію.

Також на порядку денному розглянуто питання щодо впровадження інформаційних технологій.

На засіданні колегії неодноразово наголошувалось, що для оптимізації роботи та вирішення основних завдань архіву необхідно поліпшити матеріально-технічне забезпечення.