Ніхто не перекреслить мій народ

 

Документальна онлайн виставка

«Ніхто не перекреслить мій народ!»
Документальна онлайн виставка до 50-річчя створення Світового Конгресу Українців

«Ми документуємо перед світом непохитну волю
українського народу до відновлення його суверенної
соборної держави; маніфестуємо солідарність
української спільноти у вільному світі; об’єднуємо
всі сили українців для органічної співпраці;
й прокладаємо шлях до скріплення розбудови всіх
ділянок життя української спільноти
у вільному світі».
о. д-р Василь Кушнір, 1967 р.
Президент СКУ в 1967-1969 рр. та в 1973-1978 рр.

Документальна онлайн виставка «Ніхто не перекреслить мій народ!» підготовлена за документами ЦДАЗУ до 50-літнього ювілею Світового Конгресу Українців – міжнародної координаційної надбудови українських громад у діаспорі, що представляє серед світової спільноти понад 20-мільйонну українську діаспору з 53 країн світу.

Документи розкривають історію створення у 1967 р. Світового Конгресу Вільних Українців (СКВУ), а з 1993 р. – Світового Конгресу Українців (СКУ), проведення І-го Конгресу СКВУ в Нью-Йорку у листопаді 1967 р., внесок української діаспори у відновлення незалежної Української держави, презентують найвагоміші проекти СКУ в обороні прав і свобод українців у світі.

Ідея створення Світового Конгресу Вільних Українців має давню історію. Перші спроби заснувати світову організацію українців були зроблені ще у 20-х–30-х рр. ХХ ст., зокрема у Європі. Але ці ініціативи призупинилися з початком Другої світової війни. Спроби консолідувати світове українство відновилися у листопаді 1947 р., коли у Нью-Йорку було утворено політичну репрезентацію українців Північної і Південної Америки – Панамериканську українську конференцію (ПАУК). А у 1957 р., на святкуванні 25-річчя Українського національного об’єднання (УНО) у Торонто, пролунав заклик видатного громадсько-політичного діяча Андрія Мельника щодо об’єднання всього українства у вільному світі. Врешті тільки у листопаді 1967 р. у Нью-Йорку відбувся І-й Конгрес СКВУ, у якому взяло участь 1003 делегати. Цей конґрес дістав назву Конгрес Свободи та став першою масовою маніфестацією української єдності в церковній, громадській і політичній сферах життя. З моменту заснування і до сьогодення відбулося 10 конгресів.

СКУ визнаний Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом.

Упродовж 50 років основна діяльність СКУ була спрямована на об’єднання зусиль української діаспори з метою утвердження демократичних цінностей в Україні, відродження її державної незалежності, збереження етнічної та духовної самобутності українців за кордоном.

Архівні документи, що зберігаються у ЦДАЗУ, висвітлюють заходи української спільноти за кордоном, зокрема СКВУ, спрямовані на захист переслідуваних та репресованих українських дисидентів. Як свідчать документи, широкомасштабні заходи та маніфестації в обороні прав і свобод України та викриття політичних репресій радянської влади проходили під час проведення ІІІ-го Конгресу СКВУ (1978 р.) і в наступні роки.

У 1970–80-х рр. міжнародна та інформаційна діяльність СКВУ була спрямована на забезпечення свободи і демократії в Україні. СКВУ проводить акції у країнах Західної Європи та Північної Америки на захист ув’язнених українських дисидентів та учасників Української Гельсінської групи (УГГ) П. Григоренка, С. Караванського, Н. Строкатої, Л. Лук’яненка, В. Мороза, Л. Плюща, М. Руденка, Н. Світличної, Г. Снєгірьова, В. Стуса, О. Тихого, В. Чорновола та ін., організовує тематичні заходи, прес-конференції, дає свідчення перед всесвітньовідомими інституціями та урядами держав, зустрічається з міжнародними високопосадовцями та домагається звільнення українських релігійних і політичних в’язнів.

Представлені на виставці документи висвітлюють також організацію та проведення СКВУ/СКУ численних громадсько-політичних акцій, що проходили в різних країнах українського поселення, зокрема: з вшанування жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, «Українська родина», «Рік дитини», «Деколонізація СРСР», «Лінгвіцид», «За вихід України із СССР», до 1000-літнього ювілею Хрещення Руси-України, до 10-ї річниці Чорнобильської трагедії та ін.

Комплекс документів, представлений на цій виставці, є лише незначною частиною джерельної бази архіву з історії створення і діяльності Світового Конгресу Українців за період його 50-річного існування, але разом з тим відображає основні напрями роботи зі збереження національної ідентичності українців у світі.

Розділ І. Світовий Конгрес Вільних Українців – від ідеї до життя

Біля витоків створення СКВУ

 

Стаття «Справа Світового Конгресу Українців». [«Свобода», Джерсі-Сіті, Нью-Йорк, 1956 р.].
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 1, арк. 3
Ініціативна Комісія в справі скликання Всеукраїнського Національного Конґресу. Прага, 1933 р. «Вільне слово», Торонто, ч. 48, 2 грудня 1967 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6447-О
Комунікат «З Нарад Секретаріяту Пан-Американської Української Конференції в Торонті (Канада)», 1948 р. «Новий шлях», Торонто, ч. 86, 3 листопада 1948 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6011-О
А. Мельник, військовий і політичний діяч, голова Проводу ОУН, 1950-ті рр.
ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2602-О
Звернення Комітету Українців Канади до Проводу українських націоналістів щодо необхідності скликання Світового Конгресу Українців. Вінніпег, 13 жовтня 1959 р. «Інформаційний бюлетень Проводу українських націоналістів», ч. 3/30, 19 грудня 1959 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 6, арк. 35–36
Допис «Довкола СКУ» щодо скликання Світового Конгресу Українців (СКУ) і створення Світового Союзу Українців. Вінніпег, березень 1960 р. «Інформаційний листок Проводу українських націоналістів», ч.11/1, березень 1960 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 6, арк. 51
«Звернення шостої сесії ПАУК у справі скликання Світового Конґресу Вільних Українців». Нью-Йорк, жовтень 1960 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 1, арк.171–173
Обіжник Центральної Управи Організації Державного Відродження України (ОДВУ) із зверненням «Дальші заходи в справі Світового Конґресу Вільних Українців». Нью-Йорк, січень 1961 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 1, арк. 108
«Чому ми за Світовий Конґрес Вільних Українців?» – допис Центральної управи ОДВУ, жовтень 1962 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 1, арк. 151
Витяг із доповіді М. Плав’юка «Проблеми Світового Конґресу Українців», 1965 р. «Бюлетень Координаційної ради Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій». Торонто, ч. 1, червень 1965 р.
ЦДАЗУ, ф.38, оп.1, спр.36, арк. 4–5
Титульний аркуш та зміст «Збірника матеріалів і проектів» Програмової комісії Підготовчого комітету Панамериканської української конференції (ПАУК). Вінніпег, грудень 1965 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 2, арк. 1–2
«Деклярація Президії Координаційної Ради ІСНО в справі СКУ» щодо діяльності ПАУК та скликання СКВУ, вересень 1966 р. «Українське слово», Париж, ч. 1298, 25 вересня 1966 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6563-О
«Інформації про наради Підготовчого комітету ПАУК для скликання Світового Конґресу Українців», червень 1966 р. «Бюлетень Координаційної ради Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій». Торонто, ч. 3, червень 1966 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 36, арк. 27–29
«Маніфест Панамериканської української конференції про скликання Світового Конґресу Вільних Українців». Нью-Йорк, 22 січня 1967 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 36, арк. 39–40
Оголошення про доповідь члена Підготовчого комітету ПАУК М. Плав’юка, присвячену скликанню СКВУ. Нью-Йорк, 28 травня 1967 р.
ЦДАЗУ, ф. 39,оп. 1, спр. 45, арк. 20

Перший Конгрес Світового Конгресу Вільних Українців

Стаття «Світовий Конґрес Вільних Українців в дії», 26 листопада 1967 р. «Українське слово», 26 листопада 1967 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6564-О
Готель «Нью-Йорк Ґілтон», в якому відбувся І-й Конгрес Світового Конгресу Вільних Українців. Нью-Йорк, листопад 1967 р. «ОВИД Horizon», Чикаго, ч. 4 (143), 1967 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2378
«Звернення СКВУ до українців поза Україною сущих», листопад 1967 р.
ЦДАЗУ, ф. 41, оп. 1, спр. 42, арк. 43–45
В. Кушнір – співорганізатор і перший президент СКВУ від його заснування в листопаді 1967 р. по листопад 1978 р. Нью-Йорк, листопад 1978 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 64-О
М. Плав’юк – перший заступник президента СКВУ, виконуючий обов’язки президента упродовж цілої каденції 1973–1978 рр. та обраний президентом на ІІІ-му Конгресі СКВУ (1978–1981 рр.). Нью-Йорк, листопад 1978 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 64-О
«Перший маніфест Світового Конґресу Вільних Українців до українського народу в Україні і поза її межами в СССР та в країнах московського бльоку». Нью-Йорк, 16–19 листопада 1967 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 3, арк. 5–6
Емблема Світового Конгресу Вільних Українців. 1967 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 64, арк. 27
Перша сторінка статуту Світового Конгресу Вільних Українців. 1967 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 11, арк. 52
Обкладинка програми «Маніфестації за волю України з нагоди Першого Світового Конґресу Вільних Українців». Нью-Йорк, 18 листопада 1967 р.
ЦДАЗУ, на стадії науково-технічного опрацювання.
Допис Л. Денисюк «Українське жіноцтво на СКУ». Нью-Йорк, листопад 1967 р. «ОВИД Horizon» – український літературно-мистецький журнал. Чикаго, ч. 4 (143), листопад–грудень 1967 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2378
«Звернення Секретаріату Світового Конгресу Вільних Українців» до світової української спільноти щодо відзначення 50-ї річниці проголошення Української Народної Республіки. Вінніпег, 15 грудня 1967 р. «ОВИД Horizon» – український літературно-мистецький журнал. Чикаго, ч. 4 (143), листопад–грудень 1967 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2378

Розділ ІІ. СКУ – 50 років в обороні прав і свобод України

Обкладинка буклету «Другий Світовий Конґрес Вільних Українців». Торонто, 1–4 листопада 1973 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 24, арк. 8
«Найвеличніший день 2-го Конґресу СКВУ» – короткий репортаж перебігу подій останнього дня ІІ-го Конгресу СКВУ. Торонто, 4 листопада 1973 р. «Вісник СКВУ», Торонто, ч. 1, червень 1974 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 64 арк. 22
Доповідь М. Плав’юка, першого заступника президента СКВУ «На черговому етапі…» про основні завдання, поставлені перед українською спільнотою на ІІ-му Конгресі СКВУ. Торонто, листопад 1973 р. «Вісник СКВУ», Торонто, ч. 1, червень 1974 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 64 арк. 19–20
Проголошення Президії Секретаріату СКВУ 1975 року «Роком Української Жінки». Торонто, 24 грудня 1974 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп, спр. 29, арк. 1–2
Буклет СКВУ з головною імпрезою місяця СКВУ «Листопад – місяць солідарности з нескореною Україною» з короткою інформацією про діяльність І-го і ІІ-го конгресів СКВУ, членів президії СКВУ. Торонто, 10 листопада 1974 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 64, арк. 27 зв.–30 зв.
Засідання розширеної Президії СКВУ, зокрема сидять зліва: І. Білинський, Й. Лисогір, сенатор П. Юзик, митрополит М. Германюк, В. Кушнір, С. Савчук, М. Плав’юк; по центру: пані А. Вах і Ю. Шимко; стоять зліва: І. Базарко, Б. Гнатюк, І. Іванчук та ін. Вінніпег, 20 листопада 1975 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 64-О
Інформаційна брошура про переслідування української церкви «Soviet persecution of religion in Ukraine», видана СКВУ. Торонто, 1976 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 64, арк. 55, 57.
Буклет «Релігійні переслідування в Україні» у справі о. В. Романюка, випущений Комісією прав людини СКВУ. Торонто, 1976 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 64, арк. 257–258
Заклик Комісії прав людини СКВУ щодо негайного звільнення Левка Лук’яненка та інших ув’язнених членів Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод. Торонто. 24 липня 1978 р.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 23, арк. 29
Звернення Президії Секретаріату СКВУ до організацій-членів СКВУ щодо координації діяльності у відзначенні Міжнародного року дитини. Торонто, 24 липня 1978 р.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 23, арк. 30
Програма III-го Світового Конгресу Вільних Українців. Нью-Йорк, 23–26 листопада 1978 р.
ЦДАЗУ, ф.36, оп. 1, спр. 8, арк. 52–53
Звернення Патріарха та Кардинала Йосифа Сліпого до Президії ІІІ-го Конгресу СКВУ. Нью-Йорк, 19 серпня 1978 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 6, арк.10–12
Привітання президента СКВУ В. Кушніра на відкритті ІІІ-го Конгресу СКВУ. Нью-Йорк, 23 листопада 1978 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 64-О
І. Базарко і М. Плав’юк, обрані ІІІ-ім Конгресом очолювати СКВУ в 1978–1983 рр. Нью-Йорк, листопад 1978 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 64-О
Новообраний президент СКВУ М. Плав’юк вручає грамоту почесного довічного президента СКВУ В. Кушніреві на ІІІ-му Конгресі СКВУ. Нью-Йорк, листопад 1978 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 64-О
Частина Президії ІІІ-го Конгресу СКВУ, зокрема у першому ряді зліва: В. Бучинська, Л. Плющ, Н. Світлична, П. Григоренко та С. Радчук. Нью-Йорк, листопад 1978 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 64-О
Звернення української дисидентки Н. Світличної до Президії та делегатів ІІІ-го Конгресу СКВУ. Нью-Йорк, листопад 1978 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 64-О
Афіша ініційованої ІІІ-м Конгресом СКВУ Великої Всеукраїнської маніфестації в обороні прав України і поневолених Москвою народів за деколонізацію СССР. Нью-Йорк, листопад 1978 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 8, арк. 77
Адвокат А. Лозинський, відповідальний за маніфестацію із захисту прав України з нагоди ІІІ-го Конгресу СКВУ. Нью-Йорк, листопад 1978 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 64-О
Український дисидент Л. Плющ під час промови на маніфестації із захисту прав України з нагоди ІІІ-го Конгресу СКВУ. Нью-Йорк, листопад 1978 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 64-О
Буклет «ІІІ-тій Конгрес СКВУ» з фотомонтажем найяскравіших подій ІІІ-го Конгресу СКВУ. Нью-Йорк, листопад 1978 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп.1, спр. 64, арк. 136
Витяг зі звіту про підготовку і проведення ІІІ-го Конгресу СКВУ, зокрема про реакцію радянської преси та короткі висновки про результати його роботи. Нью-Йорк, січень 1979 р.
ЦДАЗУ, ф. 36,оп.1, спр.8, арк. 159–164
Буклет Екзекутиви Українского Конгресового Комітету Америки з колажем із радянських періодичних видань «Радянська преса про ІІІ-тій СКВУ». Нью-Йорк, травень 1979 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп.1, спр. 64, арк. 136
Звернення Комісії прав людини СКВУ до організацій-членів СКВУ та комітетів оборони українських політичних в’язнів щодо проведення акції на захист Ю. Шухевича та поширення буклетів про нього, підготовлених видавництвом «Смолоскип». Торонто, 16 червня 1980 р.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 23, арк. 123
Буклет про Ю. Шухевича, підготовлений видавництвом «Смолоскип» з метою проведення акцій на його підтримку. Торонто, 1982 р.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 23, арк. 124–124 зв.
Засідання розширеної комісії Президії Секретаріату СКВУ, зокрема сидять: І. Базарко, митрополит М. Германюк, президент СКВУ М. Плав’юк, ген. секретар В. Безхлібник, митрополит Мстислав Скрипник; стоять, перший ряд: В. Кирилюк, Б. Гнатюк, сенатор П. Юзик, О. Ковальська, Р. Трач, І. Білинський, В. Душник; другий ряд: В. Мазур, І. Винник, Б. Долішний, Ф. Мартинюк, В. Омельченко. Нью-Йорк, 7 лютого 1981 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 63-О
Обкладинка «Вісника Світового Конгресу Вільних Українців» з ілюстрацією В. Беднарського «За вихід України з СССР». «Вісник СКВУ», Торонто, ч. 1(9), лютий 1981 р.
ЦДАЗУ, з колекції П. Дорожинського, документи на стадії науково-технічного опрацювання.
Буклет Українського Конгресового Комітету Америки (УККА) «1000-річчя Хрещення Руси-України – “За Християнську Україну”». Нью-Йорк, травень 1981 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 64, арк. 210–210 зв.
«Звернення Комісії прав людини – СКВУ у справі відзначування згідно постанови ІІІ-го Конґресу СКВУ “Дня солідарності з українськими політичними в’язнями в СССР”». Торонто, грудень 1981 р.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 23, арк. 144
Стаття «WCFU Publishes Rights Booklets» щодо видання Комісією прав людини СКВУ буклету Н. Строкатої «A Family Torn Apart» про переслідування сім’ї члена Української Гельсінської групи П. Січка та брошури Н. Строкатої та Н. Світличної «Persecution of the Ukrainian Helsinki Group» до 5-ї річниці Української Ґельсінської групи. «Ukrainian Newsletter», бюлетень СКВУ, ч. 1 (17), січень 1982 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 65, арк. 49
Брошура «Persecution of the Ukrainian Helsinki Group», видана Комісією прав людини СКВУ до 5-ї річниці Української Гельсінської групи за матеріалами, підготовленими Н. Строкатою та Н. Світличною. Торонто, 1981 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 3940-О
Програма IV-го Конгресу СКВУ. Торонто, 30 листопада – 4 грудня 1983 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 63-О
Організаційна схема СКВУ, опублікована у матеріалах IV-го Конгресу СКВУ. Торонто, 30 листопада – 4 грудня 1983 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 63-О
Промова новообраного президента СКВУ Петра Саварина на поминальній маніфестації IV-го Конгресу СКВУ у пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932–1933 рр. в Мейпл Ліф Гарденс. Торонто, 4 грудня 1983 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 63-О
Петро Саварин, обраний президентом на IV-му Конгресі СКВУ.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп.1, спр. 12, арк. 1
Афіша IV-го Конгресу СКВУ «Голодова маніфестація» та репортаж про проведення Соборної поминальної маніфестації IV-го Конгресу СКВУ у пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932–1933 рр. в Мейпл Ліф Гарденс. Торонто, 4 грудня 1983 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 63-О
Екуменічна Соборна панахида за участю представників-ієрархів українських церков у рамках проведення маніфестації IV-го Конгресу СКВУ у пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932–1933 рр. в Мейпл Ліф Гарденс. Торонто, 4 грудня 1983 р. «Ukrainian Newsletter», бюлетень СКВУ, ч. 1–2 (41–42), січень–лютий 1984 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 65, арк. 138 зв.
Фотомонтаж «Визначні промовці на IV-му Конгресі СКВУ». Торонто, листопад–грудень, 1983 р. «Вільне слово», ч. 48, 3 грудня 1983 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. №3, інв. № 6458-О
Звернення лідера Консервативної партії Канади Брайана Малруні до делегатів IV-го Конгресу СКВУ під час проведення Соборної поминальної маніфестації у пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932–1933 рр. в Мейпл Ліф Гарденс. Торонто, 4 грудня 1983 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 11, арк. 56–57
Брайан Малруні під час промови на Соборній поминальній маніфестації IV-го Конгресу СКВУ у пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932–1933 рр. в Мейпл Ліф Гарденс. Торонто, 4 грудня 1983 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. №3, інв. № 63-О
Стаття «World Congress Of Free Ukrainians Publishes Extensive Broshure On The Famine Holocaust in Ukraine» щодо видання СКВУ ілюстрованої брошури В. Душника про Голодомор в Україні 1932–1933 рр. для масового поширення серед англомовних громадян української діаспори. «Ukrainian Newsletter», бюлетень СКВУ, ч. 4–6 (32–34), квітень–травень 1983 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 65, арк. 102 зв.
Інформаційний листок Української Світової Фундації – СКВУ про створення та цілі організації. Торонто, жовтень 1984 р.
ЦДАЗУ, з колекції П. Дорожинського, документи на стадії науково-технічного опрацювання.
Звернення Президії Секретаріату СКВУ та Президії Координаційного осередку українських організацій в Європі до української громадськості щодо проголошення 1985 року «Роком української молоді». Торонто-Лондон, травень 1985 р.
ЦДАЗУ, з колекції П. Дорожинського, документи на стадії науково-технічного опрацювання.
Звернення Президії Секретаріату СКВУ до українців у вільному світі з нагоди травневої акції «Місяць СКВУ», підготовки до ювілею 1000-річчя Хрещення України та проголошення 1986 року «Роком українського воїна». Торонто, травень 1986 р.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 23, арк. 184
Звернення Президії Секретаріату СКВУ у справі проголошення 1990–1999 рр. «Декадою української мови». Торонто, 15 лютого 1990 р.
ЦДАЗУ, з колекції П. Дорожинського, документи на стадії науково-технічного опрацювання
Звернення Президії Секретаріату СКУ щодо відзначення 10-ї річниці трагедії Чорнобиля в Україні та проголошення 1996 року «Роком трагедії Чорнобиля». «Бюлетень СКУ», Торонто, квітень 1996 р.
ЦДАЗУ, з колекції П. Дорожинського, документи на стадії науково-технічного опрацювання
Звернення Президії Секретаріату СКУ щодо відзначення 10-ї річниці трагедії Чорнобиля в Україні та проголошення 1996 року «Роком трагедії Чорнобиля». «Бюлетень СКУ», Торонто, квітень 1996 р.
ЦДАЗУ, з колекції П. Дорожинського, документи на стадії науково-технічного опрацювання
Обкладинка «Бюлетеню Світового конгресу українців» із ілюстрацією В. Беднарського «Чорнобиль» до 10-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Торонто, квітень 1996 р.
ЦДАЗУ, з колекції П. Дорожинського, документи на стадії науково-технічного опрацювання
Обкладинка збірника документів IX-го Конгресу СКВУ «Україна пам’ятає – світ визнає». Київ, 20–22 серпня 2008 р.
ЦДАЗУ, документи на стадії науково-технічного опрацювання.
А. Лозинський, президент СКУ в 1998–2008 рр. та Е. Чолій, президент СКУ з 2008 р. Київ, 2008 р.
ЦДАЗУ, документи на стадії науково-технічного опрацювання.
Додатковий захід сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ в Тбілісі (зліва направо): президент СКУ Е. Чолій, Голова Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї ОБСЄ А. Герасимов, депутат Верховної Ради України, Голова Меджлісу кримськотатарського народу Р. Чубаров та директор Представництва СКУ зі зв’язків з міжнародними організаціями в Брюсселі М. Ярошевич. Тбілісі, 2016 р.
ЦДАЗУ, документи на стадії науково-технічного опрацювання.
Підписання Меморандуму про співпрацю між Кабінетом Міністрів України та СКУ (зліва направо): С. Касянчук, З. Потічний, президент СКУ Е. Чолій, прем’єр-міністр України В. Гройсман, С. Кубів та В. Кириленко. Київ, 2016 р.
ЦДАЗУ, документи на стадії науково-технічного опрацювання.
Звернення президента СКУ Е. Чолія «Світовий Конгрес Українців у 50 років і далі» з нагоди відзначення 50-ліття СКУ. 2017 р.
ЦДАЗУ, документи на стадії науково-технічного опрацювання.
Учасники міжнародного заходу «Дні української діаспори у Львові», присвяченого 50-літньому ювілею СКУ. Львів, 27–29 серпня 2017 р.
Фотоархів ЦДАЗУ.
Дерево Світового Конгресу Українців як символ духовного єднання українців у «Саду світового українства», закладеному 13 квітня 2010 р. Львів, серпень 2017 р.
Фотоархів ЦДАЗУ.