Архівна практика в сучасному форматі

04.10.2022 продовжилася архівна онлайн-практика у студентів третього курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (під керівництвом професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки). ЦДАГО України представляла Ольга Бажан, ЦДАЗУ – Ірина Мага.

Задля реалізації важливих завдань архівної практики – визначенння особливостей архівної роботи, формування навичок самоорганізації, набуття і примноження професійних знань і вмінь, – студенти ознайомились з історією заснування двох архівів, їх спільними рисами та відмінностями.

О.Бажан зробила акценти на особливостях роботи з громадсько-політичними діячами та документами, утворених у результаті діяльності політичних партій, непідприємницьких товариств, релігійних організацій тощо.

І. Мага визначила особливість документів  “архівної україніки” як важливої складової Національного архівного фонду, наголосила на особливостях роботи з представниками зарубіжного українства тощо.

Окрему увагу практикантів було зосереджено на інформаційних ресурсах ЦДАГО України та ЦДАЗУ – вебсайтах та сторінках соцмережах. Студенти отримали можливість застосувати на практиці методику роботи з довідковим апаратом архіву (архівними описами) та пошуку цифрових копій профільних документів.