До 85-річчя створення Українського національного об’єднання Канади

Документальна онлайн виставка

«До 85-річчя створення Українського національного об’єднання Канади»

«Переможені ворогами ми до часу мусимо жити в його неволі, але ніхто з українців не сміє погодитись ані на хвилю з цим станом як з нормальним. Тим більше ніхто не сміє своїм підписом стверджувати правність посідання ворогом будь котрої української національної території. Ми боремося не лише за визволення теперішньої ґенерації, але і наших нащадків».

Павличенко Т. «Програма й Тактика УНО». «Новий Шлях», Едмонтон, ч. 40, 25 жовтня 1932 р.

1932-й рік у суспільно-політичному житті Канади відзначився створенням нової потужної української організації – Українського національного об’єднання Канади (УНО Канади), що постало за підтримки Організації Українських Націоналістів (ОУН).

З нагоди ювілею Українського національного об’єднання Канади представляємо документи щодо його 85-річної діяльності, а саме – протоколи, обіжники, програми, звернення, листи, що інформують про управлінську та культурно-просвітницьку працю УНО Канади, а також висвітлюють його внесок у підтримку національно-визвольних змагань українського народу у XX ст., спрямованих на здобуття Україною незалежності.

Окремий блок експозиції складають документи щодо відзначення вагомих дат в історії українського державотворення та вшанування пам’яті народних героїв, таких як С. Петлюра, Є. Коновалець, А. Мельник. Адже саме ці заходи сприяли зростанню національної свідомості серед представників української діаспори Канади. Крім цього, документи виставки висвітлюють правозахисні заходи об’єднання, спрямовані на поінформування світової громадськості про тотальні репресії серед української інтелігенції, дисидентів та їх подальше звільнення.

Також на виставці представлено документи із фондів ЦДАЗУ, що інформують про культурно-освітню та просвітницьку працю УНО Канади. Зокрема, репрезентовані документи проливають світло на діяльність українських «Рідних шкіл» на терені Канади, Диригентсько-вчительських курсів, Вищих освітніх курсів, що були організовані та діяли на базі об’єднання.

Комплекс документів, представлений у цьому віртуальному проекті, є лише незначною частиною джерельної бази з історії діяльності Українського національного об’єднання Канади за період його 85-річного існування. Тим не менше, цей масив документів відображає основні напрями роботи зі збереження національної ідентичності українців у Канаді, підтримки українців на окупованій радянською владою батьківщині та сприяння подальшої національно-визвольної боротьби.

Розділ І

Основна діяльність Українського національного об’єднання Канади

Організаційно-управлінська діяльність Крайової Екзекутиви УНО Канади

Фрагмент акта про державну реєстрацію Сенатом Канади Українського національного об’єднання Канади, 14 червня 1950 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 1, арк. 1–2
Схема організаційної системи УНО Канади та його філій, б/д
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 15, арк. 21
Тези Організаційного референта Крайової Екзекутиви УНО Канади М. Плав’юка «Перспективи УНО Канади на майбутнє», [1950-рр.]
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 15, арк. 97–98
Тези з підсумками зустрічі УНО Канади та Організації державного відродження України, що відбулася в Торонто 1 – 3 січня 1954 р.
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 24, арк. 33–34
Лист Прем’єр-міністра Канади Дж. Діфенбейкера з нагоди проведення ХІХ Конференції УНО Канади. Оттава, 1958 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 5, арк. 20
Обіжник Крайової Екзекутиви УНО Канади з організаційних питань. Торонто, 20 серпня 1958 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 4, арк. 43
Звернення Крайової Екзекутиви УНО Канади з нагоди 30-ліття діяльності організації. Торонто, березень 1962 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 4, арк. 26
Протокол спільної наради членів Президії УНО Канади та представника Організації державного відродження України Я. Гайваса. Торонто, 9 лютого 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 5, арк. 1–2
Обіжний лист Крайової Екзекутиви УНО Канади щодо участі у Конференції Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій у Вашингтоні. Торонто, 15 червня 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 5, арк. 7
Проект програми студійної конференції УНО Канади «Майбутнє українців в Канаді та перспективи дії УНО і БО». Торонто, травень 1965 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 4, арк. 115
Обіжний лист Крайової Екзекутиви УНО Канади щодо відзначення 100-річчя Канади та 75-річчя поселення українців. Торонто, 9 травня 1967 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 3, арк. 63

Діяльність УНО Канади у справі двомовності та двокультуризму

Обіжник Крайової Екзекутиви УНО Канади, присвячений питанню двомовності та двокультуризму. Торонто, 20 травня 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 200
Фрагмент «Меморіялу Українського Національного Об’єднання Канади до Королівської Комісії в Оттаві з питання двомовності та двокультуризму». Торонто, 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 7, арк. 1, 5
Пресове повідомлення «Меморіял Українського Національного Об’єднання Канади перед Королівською Комісією Канади в Торонті», 29 березня 1965 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 4, арк. 37–38

Розділ IІ

Національно-патріотичні заходи та правозахисна діяльність УНО Канади

Афіша громадського віче, організованого УНО Канади, за участі члена Проводу Українських Націоналістів О. Бойдуника. Торонто, лютий 1952 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 4, арк. 2
Лист Легії українських повстанців до Крайової Конференції УНО Канади та Українського визвольного фонду із подякою за підтримку ними визвольної боротьби. 15 червня 1952 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 2, арк. 6–6 зв.
Обіжний лист Президії УНО Канади щодо відзначення Свята вождів С. Петлюри та Є. Коновальця у 1960 р. Торонто, 7 квітня 1960 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 5, арк. 20
Програма студійної конференції, організованої УНО Канади, Організацією державного відродження України та Об’єднанням українських академічних товариств «Зарево». Торонто, червень 1963 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 4, арк. 30
Обіжник Крайової Екзекутиви УНО Канади щодо відзначення Свята державності і соборності. Торонто, січень 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 5, арк. 27
Програма студійної конференції, організованої УНО Канади. Торонто, липень 1965 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 4, арк. 40
Обіжний лист Крайової Екзекутиви УНО Канади щодо арешту І. Світличного, І. Дзюби та репресивної політики Радянського Союзу в Україні проти діячів культури. Торонто, 23 квітня 1966 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 222
Інформаційне повідомлення щодо поширення за кордоном правдивої інформації про репресивну політику радянського режиму в Україні та публікацію УНО Канади книжки В. Чорновола «Лихо з розуму» англійською мовою, 1968 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 15, арк. 22
Запрошення та програма ювілейних святкувань, організованих з нагоди державотворчих дат України за підтримки УНО Канади. Торонто, листопад 1968 р.
ЦДАЗУ, ф. 41, оп. 1, спр. 4, арк. 39
Програма симпозіуму «Україна в другій половині двадцятого століття (Перспективи державного відновлення нації)», організованого УНО Канади. Торонто, вересень 1976 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 15, арк. 173
Обіжник Президії УНО Канади щодо вшанування пам’яті Голови Проводу Українських Націоналістів А. Мельника. Торонто, 28 вересня 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 236

Розділ IIІ

Культурно-освітня та просвітницька праця УНО Канади

Культурно-просвітницька діяльність об’єднання

Обіжник Культурно-освітньої референтури УНО Канади щодо розвитку українського театру та книговидання в Канаді. Саскатун, 28 січня 1938 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 11, арк. 2–3
Обіжник Культурно-освітньої референтури УНО Канади щодо роботи українських бібліотек та самоосвітніх гуртків у Канаді. Саскатун, 4 квітня 1940 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 11, арк. 4
Фрагмент статті «Заповіт Тараса Шевченка і ми» щодо відзначення 100-х роковин смерті Кобзаря, б/д
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 15, арк. 40–41
Програма Святкової академії, організованої КЕ УНО Канади та його філіями у 40-і роковини смерті О. Кандиби-Ольжича. Торонто, жовтень 1984 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 9, арк. 48–48 зв.

«Рідні школи» УНО Канади

Відомості щодо стану українського шкільництва в Канаді, [1940-і рр.]
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 14, арк. 5–5 зв.
Повідомлення філії УНО Канади у м. Кіркленд-Лейк про роботу «Рідних шкіл» у 1940 р. 3 червня 1940 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 35, арк. 3
«Вписова картка» [анкета] учениці «Рідної школи» Н. Мабери. Вінніпег, 1949 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 36, арк. 10
Шкільне свідоцтво учня «Рідної школи» УНО Канади в Торонто О. Коверка. Торонто, 28 червня 1936 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 12, арк. 1
Свідоцтво за 1943/44 рр. про закінчення «Рідної школи» ученицею С. Вихованець. Торонто, 1944 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 12, арк. 26
Звіт філії УНО Канади у м. Садбері про роботу «Рідної школи» за 1949–1950 навчальний рік. Садбері, 1950 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 37, арк. 37–38
Звіт філії УНО Канади у м. Монреаль про роботу «Рідної школи» за 1954/55 навчальний рік. Монреаль, 1 грудня 1954 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 38, арк. 6–7
Обіжний лист Шкільної референтури Крайової Екзекутиви УНО Канади щодо організації навчального року у 1964/65 рр. Торонто, 10 серпня 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 39, арк. 31

Диригентсько-учительські курси та Вищі освітні курси УНО Канади

Свідоцтво Диригентсько-учительських курсів Культурно-освітньої референтури УНО Канади (бланк), 1940 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 17, арк. 13
Обіжний лист Культурно-освітньої референтури УНО Канади щодо організації Диригентсько-учительських курсів. Саскатун, 27 березня 1940 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 17, арк. 1–2
Лист Головної Управи Української стрілецької громади з привітаннями з нагоди проведення Диригентсько-учительських курсів УНО Канади. Саскатун, 28 серпня 1940 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 19, арк. 2
Список курсантів других Диригентсько-учительських курсів, що відбулися у м. Вінніпег у 1941 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 18, арк. 4
Повідомлення про підготовку четвертих Вищих освітніх курсів. Вінніпег, 1943 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 17, арк. 26
Проспект Вищих освітніх курсів у м. Вінніпег, 1943 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 17, арк. 27–27 зв.
Свідоцтво учня М. Курійчука про завершення ХІХ Вищих освітніх курсів Осередку української культури й освіти в Торонто, 1965 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 20, арк. 32
Списки екзаменаційних запитань з української літератури та археології України для ХХ Вищих освітніх курсів Осередку української культури й освіти в Торонто, 1966 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 17, арк. 53–54
Звернення Крайової Екзекутиви УНО Канади до батьків та української молоді щодо запису на 35-і Українські освітні курси. Торонто, 20 травня 1981 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 34, арк. 4