«НОТАТКИ З МИСТЕЦТВА» – спосіб комунікації митців діаспори

«Нотатки з мистецтва» – друкований ілюстрований щорічний журнал, що видавався українськими митцями в еміграції в Філадельфії (США) з 1963 по 1991 роки. Часопис надсилався й до Української РСР, але через невеликий тираж та чужорідність для української радянської політичної верхівки, читачами журналу стала лише невелика частка населення. І хоча в інтелігентських колах «Нотатки з мистецтва» були ніби ковтком свіжого повітря, що доносилося з-за кордону, журнал так і не став масовим.

«Нотатки з мистецтва» видавало «Об’єднання мистців українців в Америці» під кураторством засновника Української студії мистецтв у Філадельфії Петра Мегика – художника, мистецтвознавця, педагога, члена Наукового товариства імені Шевченка та члена-кореспондента Української вільної академії наук у Нью-Йорку. До редколегії журналу у різний час входили митці: Петро Андрусів, Михайло Дмитренко, Василь Дорошенко, Степан Рожок, Марія Струтинська, Володимир Шиприкевич.

Журнал збільшувався з кожним випуском. Якщо у першому числі було 48 сторінок, то в останніх – по 80. Збільшувався і наклад: з першого по четвертий номер було надруковано по 500 примірників, надалі наклад складав 1000. На сьогодні видання є бібліографічною рідкістю.

Журнал розповідав про українських митців, які творили в найрізноманітніших видах та стилях мистецтва – від іконопису до графіки, від реалістичного живопису до авангардних колажів. Розділи кожного випуску зазвичай не повторювали одне одного, проте можна виділити такі постійні рубрики:

  • «Огляд графічних оформлень українських книжкових видань»,
  • «Мистецька хроніка» з переліком виставок українських митців у світі,
  • «З життя і праці української мистецької студії у Філядельфії»,
  • «З жалобної хроніки».

Автори статей писали й про інституції, у яких зароджувалося сучасне українське мистецтво. Скажімо, у статті «Українська державна академія мистецтв. До 50-ліття її створення» йшлося про перші роки Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури та про її фундаторів.

В ЦДАЗУ зберігаються окремі примірники журналу «Нотатки з мистецтва». Тож запрошуємо усіх поціновувачів мистецтва дослідити це рідкісне періодичне видання, яке відкриває маловідомий для широкого загалу світ українського мистецтва ХХ століття – як авангардного, так і традиційного.

Титульна сторінка журналу «Нотатки з мистецтва». Філадельфія, ч. 1, 1963 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 1288-В

Вступ до «Нотаток з мистецтва». Філадельфія, ч. 1, 1963 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 1288-В, ст. 5.

Фото членів відділу ОМУА в Філадельфії. «Нотатки з мистецтва». Філадельфія, ч. 2, 1964 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 1289-В, ст. 54.

Репродукція картини П. Мегика «Дівчина з книжкою». «Нотатки з мистецтва». Філадельфія, ч. 12, 1972 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 1292-В, ст. 55

Репродукція картини М. Німця «Візантійський мотив». «Нотатки з мистецтва». Філадельфія, ч. 12, 1972 р. ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 1292-В, ст. 15.

Стаття «Українська державна академія мистецтв. До 50-ліття її створення» про створення НАОМА. «Нотатки з мистецтва». Філадельфія, ч. 9, 1969 р. ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2981, ст. 45.